Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden San-tosha Yoga

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle eigen lessen van San-tosha Yoga en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
 2. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn mogelijk indien deze uitdrukkelijk met San-tosha Yoga zijn overeengekomen.
 4. Na inschrijving betaalt de deelnemer vóór aanvang van de lessen. Hiermee reserveert de deelnemer een plek in de les.
 5. De les gaat door bij 10 deelnemers. Bij minder deelnemers wordt de les geannuleerd.
 6. De geldende prijzen staan op de website van  San-tosha Yoga, San-tosha Yoga heeft het recht om de prijzen van het lesgeld te wijzigen en stelt de deelnemer hiervan tijdig op de hoogte.
 7. Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
 8. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 9. San-tosha Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yogalessen.
 10.  San-tosha Yoga is niet aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer.
 11.  San-tosha Yoga adviseert het volgende om de kans op blessures of letsel te verminderen:

– Consulteer een arts voordat je met lessen begint en je er niet helemaal zeker van bent of yoga iets goeds voor je kan doen of als je zwanger bent.
– Licht voorafgaand de les de docent in over lichamelijke klachten, blessures en zwangerschap.
– Luister goed naar de instructies van de docent en volg ze naar goed geweten op.
– Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
– Stel vragen als er iets niet duidelijk is.

 1. San-tosha Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand en (financiële) administratie. San-tosha Yoga gaat zorgvuldig met deze gegevens om: ze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.